הישגים

 

סיווג "בתי תוכנה" בעיריית רמת גן

משרד עו"ד דוד גואטה מייצג מאות חברות הזנק (סטארטאפים) ומפעלי היי-טק ברחבי הארץ (בעיקר באזור המרכז).

משרד עו"ד דוד גואטה הגיש עתירה מנהלית עבור 34 בתי תוכנה באזור שיפוטה של עיריית רמת גן אשר לא היו מסווגים בחיוב הארנונה כנדרש לאור היעדר סיווג מתאים בצו הארנונה. כתוצאה מהעתירה המנהלית, הוסיפה עיריית רמת גן את סיווג "בתי תוכנה" לצו הארנונה והחלה לחייב נישומים רבים בתעריף הנכון והמוזל.

 

תקיפת שיטת "עיגול שטחים" ברשויות המקומיות

משרד עו"ד דוד גואטה הגיש תובענה ייצוגית בתחום מדידת השטחים ברשויות מקומיות ובפרט זה מדיניות פסולה של עיגול שטחי נכסים כלפי מעלה לצורך חיובם בארנונה. התובענה הייצוגית שהגיש משרד עו"ד דוד גואטה הביא לשינוי מערכתי בשיטת חישוב השטחים ברשויות המקומיות, וכיום כמעט כל הרשויות המקומיות ביטלו את מדיניות עיגול השטחים.

 

תקיפת שיטת "ריבית דריבית" ברשויות המקומיות

משרד עו"ד דוד גואטה פעל לתקיפת מדיניות הטלת ריביות על חיובים רטרואקטיביים, היעדר הצמדת חיובי ארנונה כאשר המדד שלילי וגביית אגרות והיטלים שלא כחוק.

 

תקיפת צו הארנונה של עיריית גבעתיים

משרד עו"ד דוד גואטה תקף את צו הארנונה של עיריית גבעתיים בהליך תובענה ייצוגית, על כך שצו הארנונה הגדיר בתי מלאכה באופן לא חוקי הדורש "ייצור המוני", מאפיין שהנו תעשייתי במהותו. בעקבות התובענה הייצוגית שנקט משרד עו"ד דוד גואטה, שונה צו הארנונה של עיריית גבעתיים ו"בתי מלאכה" הוגדרו באופן תקין.

 

תקיפת צו הארנונה של עיריית בני ברק

 משרד עו"ד דוד גואטה תקף את צו הארנונה של עיריית בני ברק בהליך תובענה ייצוגית, על כך שצו הארנונה הכליל בסיווג השיורי והיקר "משרדים, מסחר ושירותים" גם בתי מלאכה אשר מופנים כלפי רחוב. משרד עו"ד דוד גואטה הגיע עם עיריית בני ברק להסכם פשרה לפיה כל סוגי בתי המלאכה לא יכללו בסיווג השיורי, וכן יבוצע שינוי בצו הארנונה אשר ישמיט מהסיווג השיורי כל אזכור לבתי מלאכה.

 

הישגים נוספים כגון:

  • שינויי סיווגים בנכסים, הפחתת שטחים, הנחות ופטורים לנכסים ריקים ולא ראויים לשימוש
  • ביטול חיוב אגרות אשפה בלתי חוקיות
  • ביטול חיובי ארנונה לבעלי מניות כאשר רשויות מקומיות מתיימרות לחייבם בחובות הארנונה של חברות בבעלותם